Mit jelent

az Európai Területi Társulás (röviden ETT)?

Az ETT önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás, amely a legmagasabb szinten intézményesült keretet nyújtja az európai önkormányzatok és régiók határon átnyúló együttműködéséhez.

Az uniós szabályozás szerint tagállamok, regionális és helyi hatóságok, a közbeszerzési irányelv szerinti közjogi intézmények és általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások, illetve ezek társulásai alapíthatnak ETT-t azzal a feltétellel, hogy a csoportosulásban részt vevő partnerek legalább két EU-tagállamban, vagy egy EU-tagállamban és egy EU-n kívüli országban rendelkeznek székhellyel.