Banat-Triplex Confinium ETT

Információ

Megosztás

A BANAT-TRIPLEX-CONFINIUM Korlátolt Felelősségű  Európai Területi Társulás 2011. január 28-án lett nyilvántartásba véve, és a magyar-román-szerb határszakasz 76 települését fogja össze a Homokhátság, a Tisza, a Maros és a Bánát térségben. A Csoportosulás működési területe együttesen 8 374,4 km2-t fed le, népességszáma összesen 444 570 fő. Székhelye a magyarországi Mórahalom városban található.

A Banat-Triplex-Confinium ETT általános és különös céljai a következők:

  • elsődleges célja a tagjai által lefedett terület harmonikus fejlődésének elősegítése, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésével, a határokon átnyúló együttműködés révén;
  • a Csoportosulás közös, összehangolt fejlesztési programjának kidolgozása és megvalósítása;
  • a határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése a fenntartható területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén;
  • az országok határ menti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása, a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával, valamint a közösségi, a magyarországi és a romániai állami költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával.