ETT-monitor

Mi is ez és mire való?

Egyesületünk, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata alapítása óta nyújt szakmai támogatást európai területi társulások (ETT-k) alapításához, fejlesztéséhez. Ennek keretében:

 • Jogi tanácsadással segítjük ...

  … a kezdeményező önkormányzatokat az alapító dokumentumok elkészítésében, későbbi módosításában, saját intézmények létrehozásában, közbeszerzéseik lebonyolításában.

 • Tervezési támogatást nyújtunk ...

  … határon átnyúló integrált fejlesztési stratégiáik, akcióterveik, projektjeik kidolgozásához, esetenként a megvalósítást is elősegítve.

 • Szakpolitikai feladatként, részt veszünk ...

  … a kapcsolódó uniós és hazai politikai és szabályozási környezet alakításában, amely során képviseljük a magyar ETT-k érdekeit, illetve részt veszünk olyan megoldások és eszközök kialakításában, amelyek a társulások hatékonyabb határ menti fejlesztési munkáját segíthetik.

 • Disszeminációs tevékenységeink keretében ...

  … rendszeresen tájékoztatjuk a magyar társulásokat az uniós fejleményekről, pályázati lehetőségekről – pl. a 2012-ben általunk létrehozott, évente 3-4 alkalommal megrendezett ETT-műhelyek keretében.

Munkánk során rengeteg adat, információ, ismeret halmozódott fel az ETT-k működésével kapcsolatosan. Mivel az eddig az EU-ban megalapított ETT-k közel egy harmada magyar részvétellel jött létre, ezeknek az ismereteknek a megosztását uniós szinten is hasznosnak ítéljük.

Az ETT-monitor háromféle információt tesz elérhetővé az ilyen együttműködések iránt érdeklődő helyi/regionális önkormányzatok képviselői, a tudományos kutatók és a szakpolitikai folyamatokban részt vevő szakértők számára:

 • Egyrészt, ad egy átfogó, ...

  …  szakirodalmat is kínáló képet magáról az uniós eszközről: mi is ez, mire használható, hogyan hozható létre;

 • másrészt, bemutatja ...

  … a működő magyar ETT-ket, különféle mutatók segítségével, de tudósít az egyes társulások híreiről, eseményeiről is;

 • Végül geoinformatikai támogatással betekintést nyújt ...

  … az egyes ETT-k által lefedett térségben zajló területi folyamatokról.

Abban a reményben indítjuk útjára dinamikus adatbázisunkat, hogy az érdeklődők megtalálják benne mindazt az információt, amelyet a magyar ETT-kkel kapcsolatban keresnek.

Jó böngészést kívánunk!