Via Carpatia ETT

projekt

Határon átnyúló foglalkoztatási akcióterv Cserehát mikrorégió számára

Információ

 • Forrás

  Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

 • Költségvetés

  4 438 314 €

 • Projektpartnerek

  Jövő Útja Nonprofit Kft, Miskolc (HU),

  Pro Oeconomika Nonprofit Kft.,

  Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (HU),

  Stredná Odborná Skola – Szakközépiskola Moldava nad Bodvou (SK),

  Cserehát völgy Korlátolt Felelősségű Társaság, Gagyapáti (HU),

  Dsupin János egyéni vállalkozó (HU),

  BARTRANZ, s.r.o., Buzica (SK),

  Szép Cserehát Vidék és Területfejlesztő Nonprofit Szociális Szövetkezet, Gagyvendégi (HU),

  Mestský úrad Moldava nad Bodvou (SK),

  Encs Város Önkormányzata (HU),

  Hidasnémeti Község Önkormányzata (HU),

  Obec Buzica (SK),

  TESZ-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hidasnémeti (HU),

  AGENTÚRA GES spol. spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice (SK)

 • Megvalósítás ideje

  2019 – 2022

Megosztás

Az akcióterv az Interreg Szlovákia – Magyarország együttműködési program keretén belül valósul meg. Az akcióterv teljes költségvetése 4 438 314,37 EUR. Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése. A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikro régióban, valamint az ún. „Szép Cserehát“ újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A cselekvési terv fő célja a pályázatban meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének javítása, valamint a regionális márka kialakítása.

Az akcióterv legfontosabb eredményei közé az új munkahelyek teremtése tartozik. A fent említett cél elérése érdekében az alábbi tevékenységek lettek meghatározva:

 • többfunkciós központok kialakítása,
 • mezőgazdasági termékek előállítását segítő gyártóüzemek kialakítása,
 • piacterek létrehozása,
 • helyi márka építése
 • helyi termelők és termékek hálózatának kialakítása.

Az akcióterv a következő 7 projektből áll:

 • Coordination and Communication

A projekt legjelentősebb célja az akciótervben szereplő 7 pályázat koordinálása a TAPE céljainak elérése érdekében. A CCP projekt másik alappilére az akcióterv széleskörű kommunikálása, mely magába foglalja a kötelező kommunikációs elemek biztosítását valamennyi pályázat esetében, valamint a TAPE széleskörű propagálását, különféle kommunikációs eszközök segítségével: videó, brossúra, információs táblák stb.

 • Development of local + products 1

A projekt fő célja, hogy növelje a helyi termékek minőségét, versenyképességét és népszerűségét. A határon átnyúló együttműködés segít a helyi termelés együttműködésére összpontosító, határon átnyúló hálózat kiépítésében. Lehetőségeket biztosít a termékek kooperatív termelésére, a közös marketingre és növeli a termékek értékesítését. Ezeket az új termékeket, pl. pirított magvakat, gyümölcsleveket, tökmagolajat stb. a határon átnyúló kistérségekben újonnan létrehozott vagy kibővített üzemekben gyártják majd.

 • Development of local + products 2

A projekt azt célozza meg, hogy a TAPE általános céljait úgy segítse, hogy növeli a mezőgazdasági termékek hozzáadott értékét, valamint a termelékenységi kapacitásokat kibővíti. Ez a cél egy káposztasavanyító üzem és egy olyan hely létrehozásával valósul meg, ahol a helyi termékek termelésének a folyamata és a potenciális vevők találkozhatnak.

 • Through renovation to the education

A humán erőforrás területén való hátrány mérséklésére szükség van a szakmai oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére a határ mindkét oldalán. A projekt célja olyan határon átnyúló hatású fejlesztések véghezvitele, ahol az oktatási központok szolgáltatási feltételeinek javítása valósul meg. Magyarországon, Encsen a pályázó szervezet felnőttoktatási tevékenységi feltételeinek javítása valósul egy képzési központ létrehozása által. Szlovákiában, Szepsi településen a helyi szakközépiskola szakmai fejlesztése valósul meg modern labortechnikai eszközök beszerzése révén.

 • Meet the local needs

Ennek a projektnek az a célja, hogy két kezdeményezéssel pótolja a hiányzó magas színvonalú városi funkciókat. Elsősorban egy többfunkciós központ létrehozásával – képzési központ és koordinációs központ, ahol oktatási programokat, képzéseket és egyéb eseményeket szerveznek majd, amelyek elősegítik azon hátrányos helyzetű emberek munkaerő piaci integrációját. Másodszor, pedig a helyi piacok határon átnyúló hálózatának létrehozásával, a kistérség gazdasága várhatóan felélénkül, ezzel további új munkalehetőségeket teremtve, és emelve a térségben élők általános életminőségét.

 • Find your way to the labour market

A projekt célja a képzettségi szint növelése és a hosszú-távú munkanélküliek munkaérőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek növelése a munkapiacon különféle oktatási tevékenységek megvalósítása által. Többféle oktatási tréning valósul meg – szociális kommunikációs készségek javítására irányuló képzés, pénzügyi alapismeretek javítására fókuszáló tréning, állásinterjúra való felkészítést segítő tréning, alkoholizmussal és egyéb függőségekkel küzdőkre irányuló tréning, szociális vállalkozások és farmok létrehozására irányuló tréning. 2 workshop is valósul meg, melyek legfőbb célja a munkapiac kínálta lehetőségek bemutatása, valamint a megfelelő pozíciók megtalálása a munkanélküliek számára a munkaközvetítő ügynökségekkel való együttműködés által lesz.

 • Build and promote local image

A projekt fő célja az agrárgazdaság fenntarthatóságának, foglalkoztathatóságának és stabilitásának fejlesztése és a helyi agrár termelés, valamint a helyi termelők versenyképességének erősítése a következő lépések által: új regionális márka létrehozása márkastratégiával együtt; egy helyi mezőgazdasági tanulmány megvalósítása; egy a helyi termelőket tartalmazó adatbázis létrehozása; határon átnyúló vásárok, mezőgazdasági események és regionális EXPO szervezése; internetes alkalmazás létrehozása, amely segítené a helyi termelők és a vásárlók közti kommunikációt.