Via Carpatia ETT

projekt

REWAFI – Az Európai Unió Kohéziós politikája: Olvass, nézz, keress!

Információ

  • Forrás

    DG Regio – Regional and Urban Policy

  • Költségvetés

    125 572 €

  • Projektpartnerek

  • Megvalósítás ideje

    2018 – 2019

Projekt oldal

Megosztás

A pályázat az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága támogatásával valósult meg.

A pályázat fő tevékenységei az EÚ kohéziós politikájával, annak történelmével, kialakulásával, politikai és jogi keretével kapcsolatos információk terjesztésére helyezik a hangsúlyt. A disszeminációs eszközök közé a következők tartoznak: könyv, videó, infógrafika, innovációs verseny tesztelése. A pályázat keretében létrejött könyv tartalmazza a kohéziós politika teoretikus, politikai és jogszabályi alapjait, valamint esettanulmányokat az EÚ egyes régióiból. A könyv összegzése és a pályázat legjelentősebb megállapításai egy audiovizuális eszköz (videó), valamint infógrafika segítségével kerültek bemutatásra.  A kohéziós politika terjesztése érdekében egy verseny tesztelésére is sor került, amely a kohéziós politika segítsígível megvalósított pályázatok bemutatására irányult a kiválasztott régiókban.