Egyes magyar ETT-kre vonatkozó szakirodalom

szakirodalom

Információ

  • Szerző

    Hartl Mónika

  • Megjelenés

    2006

  • Nyelv

    magyar (HU)

Letöltés

Megosztás

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A TURIZMUSFEJLESZTÉS KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE, NYITRA KERÜLET ÉS AZ ISTER- GRANUM EGTC PÉLDÁJÁN

Absztrakt

A disszertációban a turizmus területén megvalósuló határon átnyúló együttműködések modell értékű bemutatását tűztem ki célul. A kutatás célja, hogy a határmenti fekvés, a nemzetközi együttműködés és a turizmus összekapcsolásának lehetőségét regionális megközelítésben vegye górcső alá.

A doktori értekezés esettanulmány segítségével kíván bemutatni egy olyan kezdeményezést a magyar-szlovák határtérségből, amely az Európai Unió határon átnyúló együttműködésének fejlődése során Közép-Európában elsőként alakította ki az Európai Területi Együttműködési Csoportosulást (EGTC). Az értekezés elsősorban társadalomföldrajzi és azon belül turizmusföldrajzi összefüggések feltárására és bemutatására törekszik, azonban a térben szerveződő gazdasági folyamatok megértéséhez szélesebb társadalmi folyamatokat, tényezőket is figyelembe vesz. A disszertáció egyik legalapvetőbb kutatási kérdésköre a határterületek kapcsolatainak, együttműködéseinek feltárása.