Magyarországi összkép

szakirodalom

Információ

  • Szerző

    Fejes Zsuzsanna

  • Megjelenés

    2010

  • Nyelv

    magyar (HU)

Letöltés

Megosztás

A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei – Különös tekintettel a magyar határrégiókra

Absztrakt

Értekezésem célja az európai regionális politika egyik kiemelt területének, a szubnacionális szinten formálódó határon átnyúló együttműködések intézményesülésének, és az euroregionális stratégiai partnerségek megvalósulásához szükséges jogi és közigazgatási feltételeknek a vizsgálata.

Értekezésemben szeretnék rávilágítani a szubnacionális szintek együttműködéseit nehezítő eltérő jogi feltételekre és közigazgatási kompetenciákra, valamint az európai intézmények és tagállamok felelősségére a többszintű kormányzás megvalósításához nélkülözhetetlen jogi feltételek biztosításában. A jogi hiányosságok mellett az intézményi sokszínűségből adódó feszültségeket kívánom feloldani. Az intézményi sokféleség kialakulásának okait, formáit és kihatásait kívánom áttekinteni a határon átnyúló együttműködések vonatkozásában először Nyugat-Európában, majd Magyarország határrégióinak elemzése során a közép- és kelet-európai térségben.

Vizsgálataim során megoldást keresek a közigazgatási berendezkedés átalakításának kérdéseire, különös figyelemmel a közigazgatási térszerkezet és a területfejlesztés összehangolására, valamint a szuverenitást is érintő, a központi közigazgatás kompetenciájába tartozó hatalmak alsóbb szintre történő delegálásának problémájára.