Európai kitekintés

szakirodalom

Információ

  • Szerző

    Alice Engl

  • Megjelenés

    2020

  • Nyelv

    angol (EN)

Letöltés

Megosztás

Europe’s culturally diverse borderscapes: The EGTC from the perspective of minority studies

Absztrakt

Sok európai határtáj rendelkezik történelmi örökséggel, valamint helyi és regionális kulturális jellegzetességekkel. Ezek többnemzetiségű és multikulturális határtájak, ahol regionális identitással rendelkező területek, valamint nemzeti kisebbségek szállásterületei találhatóak. Ez a tanulmány a kisebbségi tanulmányok speciális szemüvegén keresztül vizsgálja az ETT-eszközt ezeken a sokszínű határtájakon.

Fogalmi szempontból a kisebbségi tanulmányok szakirodalma alapján tesz különbséget a határon átnyúló együttműködés jogi, politikai és társadalmi-gazdasági aspektusai között, többnemzetiségű és multikulturális kontextusban. Ugyanakkor a nemzeti kisebbségeknek a határon átnyúló együttműködési hálózatokban betöltött szerepéről, valamint az együttműködés többnemzetiségű és multikulturális mozgatórugóiról még nem készült átfogó tanulmány. Tekintettel ezekre a korlátokra és hiányokra, a fejezet empirikus részének célja, hogy az ETT-k soknemzetiségű és multikulturális kontextuális elemeiről az első átfogó empirikus képet nyújtsa. Ezt néhány, az összes ETT-re vonatkozó alapvető adat bemutatásával tesszük, amit néhány kiválasztott ETT példájának közelebbi bemutatása követ.

Az empirikus szakaszhoz az információt elsősorban az ETT-s monitoringjelentések, valamint az EBESZ-térség Integrációs dinamikai jelentése: nemzeti kisebbségek és hídépítés, valamint a kisebbségi régiókra vonatkozó saját kutatások biztosítják. Általánosságban az adatok megmutatják a további kutatások és a kisebbségi tanulmányok és a határtanulmányok közötti kapcsolat megerősítésének lehetőségét. Legfőképpen a határon átnyúló kisebbségi kontextusokban megnyilvánuló helyi és regionális politikai és társadalmi-gazdasági gyakorlatok lehetnek érdekesek a további kutatáshoz és felhasználhatóak a határtani koncepciókban és elméleti kereteken belül.

Végül a fejezet az európai politikai szint kihívásaival és kilátásaival is foglalkozik, és felvázolja a határon átnyúló együttműködés multietnikus és multikulturális dimenziójának az EU kohéziós politikájában történő érvényesítésével kapcsolatos megfontolásokat.